Is Bitcoin Halal? een onderzoek naar cryptocurrency in de Islam
Divers

Is Bitcoin Halal? een onderzoek naar cryptocurrency in de Islam

Door

In onze steeds meer verbonden wereld neemt de invloed van cryptocurrency, met name Bitcoin, op wereldwijde economische structuren en financiële transacties snel toe. Dit nieuwe financiële paradigma roept echter vele vragen op. Een daarvan, die bijzonder interessant is voor de ongeveer 1,8 miljard moslims wereldwijd, is of Bitcoin kan worden beschouwd als halal – toegestaan volgens de islamitische wet. Deze vraag raakt aan de kern van de islamitische economische ethiek en de interpretatie daarvan in het licht van moderne technologie. Laten we dit vraagstuk eens nader onderzoeken.

De acceptatie van Bitcoin binnen de islamitische gemeenschap

De afgelopen jaren hebben we een indrukwekkende toename gezien in de acceptatie van cryptocurrency, met name Bitcoin. De meeste berichten hierover richten zich echter op ontwikkelingen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Opvallend genoeg wordt er minder gesproken over de adoptie van Bitcoin binnen de islamitische gemeenschap, ondanks dat deze gemeenschap bijna een kwart van de wereldbevolking omvat, ongeveer 1,8 miljard mensen.

De vraag naar halal Bitcoin-investeringen

Recentelijk heeft Iran, een overwegend islamitisch land, toestemming gegeven aan enkele van zijn grootste energiecentrale-exploitanten om grootschalige Bitcoin-mijncentra op te zetten. Deze ontwikkeling kan gezien worden als een positieve stap voor de acceptatie van Bitcoin binnen de islamitische gemeenschap. Echter, velen – waaronder diverse islamitische financiële instituten en banken – vragen zich af of koers Bitcoin als halal (toegestaan) kan worden beschouwd binnen de islamitische wetgeving.

De regels van halal in de islamitische financiële wetgeving

Volgens de islamitische wetgeving moeten investeringen en inkomsten aan bepaalde criteria voldoen om als halal te worden beschouwd. Inkomsten moeten bijvoorbeeld op ethische wijze verkregen zijn en mogen niet het resultaat zijn van uitbuiting, corruptie of ongebreideld winstbejag.

Het dilemma van Bitcoin als halal investering

Het toepassen van deze regels op Bitcoin is een complexe zaak. Hoewel Bitcoin niet is gecreëerd als een instrument voor winstbejag, investeren velen in Bitcoin met het doel winst te maken of hun vermogen te beschermen tegen inflatie. Dit roept de vraag op of investeringen in Bitcoin halal kunnen zijn. Hoewel er nog geen officiële richtlijnen zijn, hebben verschillende islamitische geleerden hun interpretaties van deze kwestie gegeven.

Een diepgaande interpretatie van Bitcoin binnen de Sharia

Een van de meest gedetailleerde interpretaties komt van Mufti Muhammad Abu-Bakar, voormalig Shariah-adviseur bij Blossom Finance. In zijn laatste rapport, bijgewerkt in december 2019, betoogt hij dat alle valuta’s in bepaalde mate speculatief zijn door hun aanbod en vraag. Daarom, aangezien fiat-valuta’s, goud en de meeste andere financiële instrumenten halal zijn volgens de Sharia, zou Bitcoin dat ook moeten zijn. Hij voegt eraan toe dat, hoewel Bitcoin soms voor illegale activiteiten kan worden gebruikt, dit de munteenheid zelf niet illegaal maakt.

Vergelijkbare blogs